Thuje - hnědnutí a odumírání větví

Podzimní zabarvení (viz obrázek)

Thuje hnědnutí

U mladých sazenic a zvláště po podzimní výsadbě je zcela přirozeným jevem, že větvičky z horní strany zhnědnou a vyděsí majitele. V dubnu se jim pak svěží barva opět vrátí. Protože v zimě sazenice nepřirůstají, nepotřebují tolik zeleného barviva (chlorofylu) potřebného k výrobě stavebních látek, a tak dochází k jeho úbytku, čímž se zviditelní žluté a hnědé barvivo (xantofyly), které v buňkách celou dobu také bylo, ale pro množství zeleného barviva je nebylo vidět. Jarní rozvoj tento optický barevný poměr opět zvrátí ve prospěch zelené. V pozdějších letech bude tohoto jevu ubývat, u dospělých stromů je změna barvy zanedbatelná.

Hnědnutí a odumírání větví thují

Hnědnutí a následné odumírání větví thújí je velmi častý neduh těchto okrasných stromů. Příznakově velmi podobná poškození mohou způsobovat odlišné příčiny: Velmi častou příčinou hnědnutí a zasychání konců výhonů je sucho (především na jaře, po zimě) nebo posypové soli. V tomto případě na napadených částech nejsou žádné příznaky poškození hmyzem nebo houbovou infekcí. Další příčinou může být nedostatek hořčíku - důležité živiny všech zahradních plodin. Při nedostatku hořčíku rostliny nedosahují výborné jakosti, listová zeleň není dostatečně sytá, listy mezi nervaturou žloutnou a později až hnědnou a rostliny chřadnou. Hořčíku často bývá nedostatek tam, kde se jím nehnojí. Také při intenzivních srážkách nebo zavlažování jeho zásoby v půdě klesají v důsledku vyplavování do hlubších vrstev. Hořčík je důležitou a nezastupitelnou stavební látkou chlorofylu listové zeleně a tím i podmínkou fotosyntézy. Hořčík snadno doplníme krystalickou hořkou solí (100% rozpustnou) nebo hořkou solí tekutou.

V případě napadení houbami Kabatina thujae nebo Didymascella thujina

jsou příznaky zřetelné většinou až koncem léta a na bázi odumřelých výhonů jsou zřetelné drobné černé plodničky, nebo naduřelé polštářkovité plodnice. Rozvoj houbových chorob je podporován nedostatkem vápníku a hořčíku. Proti oběma houbovým původcům poškození se doporučuje ošetření fungicidním přípravkem DITHANE DG a to od konce května a postřiky opakovat třikrát po 2 až 3 týdnech.

Molovka thujová (viz obrázek dole)

V případě, že na bázi výhonů je zřetelný vyhlodaný drobný otvor, jedná se o poškození škůdcem molovkou thujovou (Argyresthia thuiella). Molovka thujová klade vajíčka v druhé polovině června. Nazelenalé larvy (přibližně 3 mm velké) se po vylíhnutí zavrtávají do listů, kde také přezimují. První příznaky poškození se objevují většinou až od srpna. V případě poškození molovkou thujovou se doporučuje provést ošetření insekticidem DECIS flow 2.5

 hnednuti_vetvi_thuji1

Poškození větviček škůdcem: Molovkou thujovou