Rady a tipy

Tvarování živého plotu

Tvarování – řez plotů rodu Thuja Je to nejdůležitější pracovní operace, neboť rozhodne o jeho budoucí kvalitě. Po řezu komparačním hned po výsadbě rozlišujeme další dva druhy řezů. Výchovný řez , kte...

Výsadba a hnojení

Termín výsadby * Stálezelené stromy a keře s prorostlým kořenovým balem lze sázet kdykoli v průběhu vegetace, nicméně existují jisté rozdíly z hlediska následné péče (závlaha) a využití vegetačního c...

Thuje - hnědnutí a odumírání větví

Podzimní zabarvení (viz obrázek) U mladých sazenic a zvláště po podzimní výsadbě je zcela přirozeným jevem, že větvičky z horní strany zhnědnou a vyděsí majitele. V dubnu se jim pak svěží barva opě...

Habr - bílý povlak na listech

Bílé povlaky (padlí) na listech habru: Jedná se o padlí bukové (Phyllactinia guttata), vyskytující se na listech břízy, buku, habru nebo lísky. Tato ektoparazitická houba čeledi Erysiphaceae přezimuj...

Habr - deformace listů

Deformace listů habru: Listy jsou zkroucené, kadeřavé, tmavší než ostatní a často jako složené do varhánků. Jedná se o napadení pupenů roztočem hálčivcem. Hálčivce lze zasáhnout postřikem zjara při na...

5 položek celkem