Habr - bílý povlak na listech

Bílé povlaky (padlí) na listech habru:

Jedná se o padlí bukové (Phyllactinia guttata), vyskytující se na listech břízy, buku, habru nebo lísky. Tato ektoparazitická houba čeledi Erysiphaceae přezimuje v pupenech. Za příznivých teplotních a vlhkostních podmínek se na jaře rozvíjí bílé, později bělošedé mycelium. Pokožkové buňky hostitelských rostlin se z důvodů svého odumírání zbarvují do šedavého až hnědého zbarvení. Tyto průvodní příznaky jsou nápadné až při jejich plném rozvinutí v druhé polovině vegetace. Výskyt padlí v přírodě v podzimních měsících částečně přispívá k dřívějšímu ukončení vegetačního cyklu rostlin. Omezuje asimilaci (brání dalšímu růstu) a koncem vegetace kolonizuje pletiva, u nichž je tato fyziologická funkce ukončena (listy zhnědnou a uschnou).

Preventivní opatření a doporučená ochrana

Veškerá prevence výskytu padlí souvisí se znalostí jejich nároků na životní podmínky. Se zvýšeným výskytem se setkáme v období teplých a na dešťové přeháňky bohatých dní. Dlouhotrvající deště a časté střídající se teplotní výkyvy rozvoj houby nepodporují. Rovněž silný pohyb vzduchu je pro rozvoj padlí nepříznivý. Chemická ochrana je doporučena na lokalitách pravidelného každoročního výskytu. První aplikace doporučených sirnatých kontaktních fungicidů (např. SULIKOL K) jsou prováděny již při prvních příznacích sekundární infekce (květen - červen), popř. i preventivně při silném výskytu v předchozím roce. Účinnost chemických ošetření závisí na kvalitě provedené aplikace, na dokonalém pokrytí asimilační plochy a na volbě optimálního termínu. Doporučeno je střídat kontaktní přípravky na bázi síry s přípravky hloubkově (např. ZATO 50 WG) a systémově (Clarinet 20 SC) působícími.

Kontaktní fungicidy s preventivním účinkem: Karathane LC, Kumulus WG, Sulikol K, Thiovit.

Hloubkově působící fungicidy: Discus, Saprol New, Zato 50 WG.

Lokální systémově působící fungicidy s kurativním účinkem: Bayleton 25 WP, Clarinet 20 SC, Domark 10 EC, Rubigan 12 EC, Systhane 12 EC, Topas C 50 WP, Trifmine 30 WP, Vectra 10 SC.

O případném preventivním nebo ochranném zásahu je třeba uvažovat vždy s ohledem na konkrétní situaci výskytu a s ohledem na následky provedených aplikací.

Čerpáno z odborného pojednání na těchto adresách: http://lesprace.silvarium.cz/content/view/65/16/, http://www.ldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/ochrana/uolm_SRS1.html a http://www.floranazahrade.cz/200304/padli.htm